ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΣ

Image_4
Άλλο ένα από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια του κόσμου το οποίο δεν πρόλαβε να χρησιμοποιηθεί σαν υπερωκεάνιο διότι επιτάχθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και χρησιμοποιήθηκε σαν πλωτό νοσοκομείο.
 Η εταιρεία ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΣ Α.Ε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάνουν μια λεπτομερή έρευνα για την κατάσταση του ναυαγίου μεταξύ 17 και 21 Σεπτεμβρίου 2008. Με σκοπό την διατήρηση, την προβολή, η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση του ναυαγίου του βρετανικού στρατιωτικού νοσοκομειακού πλοίου HMHS BRITANNIC με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) διαχείριση και συντονισμός των καταδυτικών επισκέψεων στο ναυάγιο, ανάκτηση, αναπαλαίωση και έκθεση αντικειμένων από το ναυάγιο – πραγματική η/και εικονική (virtual reality) – έρευνα, σύνταξη και δημοσίευση σχετικών μελετών, όπως ενδεικτικά για τη βιολογική φθορά του κύτους του ναυαγίου και των αντικειμένων εντός αυτού, τη θαλάσσια ζωή που αυτό φιλοξενεί, δημιουργία και διαχείριση σχετικών βάσεων δεδομένων, δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ και κάθε άλλη παρεμφερή  δραστηριότητα...".

Popular Posts