Αληθινή φιλία..!


006
Αληθινή φιλία
Το να είναι πραγματικός φίλος κανείς και όχι απλά ‘φιλαράκι’, δεν είναι εύκολο. Η πραγματική φιλία απαιτεί μη-προσκόλληση, σοφία, επιδεξιότητα, ανιδιοτέλεια, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε καθαρά τις ανάγκες και τα λάθη του φίλου μας και να προσπαθούμε να τις καλύψουμε ή να τον συμβουλέψουμε σωστά.


Popular Posts